Virtual Speakers
Thursday 19th September 2019
16:15
Meeting Theme TBA
Agenda
Attendance
MikkoC, RoyCoughlan, RadekDab, Heikki Siltanen,  
Apologies received