Toastmasters Europe - Toastmasters Petržalka       
   
Toastmasters Petržalka
Toastmasters Europe 
Public url for this Club
http://toastmasterspetrzalka.tmclub.eu

Username:

Password:

 Remember meI forgot my password

Don't have an account yet?
You can register for FREE


Domov

Next Meeting

Meeting on 16 Dec

 View Meeting

Organisation

 Continental Europe

 District 110

    Division B

      Area 3

        TM Petržalka

Site Navigation


easy-Speak Training


District 59 Belgium, France, Luxembourg, Netherlands, Monaco

District 95 Denmark, Germany, Norway, Sweden

District 107 Andorra, Portugal and Spain

District 108 Estonia, Finland, Latvia, Lithuania and Poland

District 109 Austria, Bulgaria, Cyprus, Greece, Italy, Lichtenstein, FYR Macedonia, San Marino, Switzerland and Vatican City

District 110 Croatia, Czech Republic, Hungary, Rep. of Moldova, Romania, Slovakia and Ukraine

District U Undistricted Clubs in Europe


Domov  
Nasledujúce stretnutia
Monday 16th December 2019, 18:30
(Click on a date to see the detail)
 
O našom klube

Vitajte na stránkach klubu Toastmasters Petržalka. Sme klubom vodcovstva a verejného rečníctva v slovenskom jazyku, ktorý je súčasťou celosvetovej Toastmasters organizácie. Každý hosť i keď jeho materským jazykom nie je slovenský jazyk má v našom klube príležitosť na zdokonalenie svojich zručností v oblasti rečnenia, počúvania a vodcovstva.

PRIATEĽSKÉ A VZÁJOMNE PODPORNÉ ŠTUDIJNÉ PROSTREDIE

Naši členovia sú odhodlaní pomáhať si navzájom pri zlepšovaní svojich rečníckych a vodcovských zručností.

  • Chceš sa lepšie vyjadrovať pred ľuďmi?
  • Snívaš o účinnejšom štýle seba vyjadrenia?
  • Chceš zlepšiť svoje vodcovské schopnosti?

Čokoľvek je tvojím cieľom, Toastmasters ti poskytne priateľské a vzájomne podporné študijné prostredie, ktoré ti pomôže dosiahnuť tvoje osobné ciele.

 
Facebook Profile Twitter Account
 
Ako to funguje?

Looking to improve your speaking and leadership skills? Ignite your career? Gain the confidence to speak up?

You’ve come to the right place. Since 1924, Toastmasters International has helped more than 4 million people just like you, from around the world, become more confident speakers and leaders. 

Toastmasters International is a world leader in communication and leadership development, with more than 345,000 members in over 15,900 clubs in 142 countries. This network of clubs and their learn-by-doing programme are sure to help you improve.

Toastmasters will give you the skills and confidence you need to express yourself effectively in any situation. Whether you are a professional, student, stay-at-home parent or retired, Toastmasters is the most efficient, enjoyable and affordable way of gaining great communication skills. You'll learn how to:

  • Formulate and express your ideas effectively
  • Be more persuasive and confident when giving presentations
  • Improve your one-on-one dealings with others

Don't delay! Become the speaker and leader you want to be. Confident, charismatic leaders weren't born that way. As you progress in Toastmasters, you'll get to practice your skills by organising and conducting meetings and motivating others to help you. Become a better negotiator. Gain trust. Inspire your team.

Visit our next meeting - guests are most welcome. You won't regret it! 
No Pictures found which match your criteria
 
Zoznámenie sa s Easy Speak

Práve som sa prihlásil. Čo môžem robiť?

Je jednoduché začať používať Easy Speak. Jednoducho si pozri tieto krátke tréningové videá(v anglickom jazyku) navrhnuté tak, aby ti ukázali, ako najlepšie využiť tento systém. 

Ako sledovať svoj postup a účasť 
Postup a účasť môžeš spätne sledovať na stránke Member Charts. Táto stránka je prístupná cez ponuku menu: This Club -> Member Charts. 

Rôzne informácie môžu byť vybrané, ako: Prejavy, Vodcovská časť (z manuálov ZV), Účasť, aby sme menovali niektoré.

Ako si sledovať tvoje úlohy na stretnutí 
Na akejkoľvek stránke meeting pages, klikni na ikonu malého grafu vedľa tvojho mena.

Takisto je vhodné oznámiť svoju účasť/neúčasť na stretnutí kliknutím na príslušnú ikonu ruky v danom stretnutí.

Toto je obzvlášť nápomocné, keď vyplňuješ žiadosť o ocenenie Toastmaster roka. 

Ako si sledovať históriu prejavov 
Na akejkoľvek stránke meeting pages
použi odkaz na ľavej strane: My Participation > View My Speech Progress


Ako požiadať o prejav na stretnutí
Na akejkoľvek stránke meeting pagespouži odkaz na ľavej strane: My Participation > Request a Speech
Vyber svoj preferovaný dátum prejavu, vyber manuál a úlohu a vyplň názov prejavu, ak ho už poznáš.


Stránka so zoznamom členov je dostupná kdekoľvek cez ponuku menu: This Club -> User List.
Poznámka: Prihlásenie môže byť vyžadované pre prístup k vyššie uvedeným informáciám.

 
Choice of TM Promotional Text

The Toastmasters Mission
A statement of shared values

Every Toastmasters club shares the same mission, clearly defined in the following mission statement:

We provide a supportive and positive learning experience in which members are empowered to develop communication and leadership skills, resulting in greater self-confidence and personal growth..

Through this mission, each Toastmaster gains a clear understanding of the club's purpose, and the organization as a whole benefits from a shared set of values and goals. 

Toastmaster Automation v2.20 - Powered by easy-Speak   © 2005-19 MalW

Terms and Conditions (Revised 2018-04-23)       Privacy Policy (Revised 2018-04-23)
The names Toastmasters International and all other Toastmasters International trademarks and copyrights are the sole property of Toastmasters International
This website is developed, supported and financed by Toastmaster members for use in their own clubs and is only available to Toastmaster clubs. It is not financed or supported by Toastmasters International in any way.