Toastmasters Europe - Amsterdamse Brugman Club       
   
Amsterdamse Brugman Club
Toastmasters Europe 
Public url for this Club
http://abc.tmclub.eu

Username:

Password:

 Remember meI forgot my password

Don't have an account yet?
You can register for FREECandidates for District 59 - 2019/2020

Candidates for District 107 - 2019/2020

Candidates for District 109 - 2019/2020

 


easy-Speak Training


District 59 Belgium, France, Luxembourg, Netherlands, Monaco

District 95 Denmark, Germany, Norway, Sweden

District 107 Andorra, Portugal and Spain

District 108 Estonia, Finland, Latvia, Lithuania and Poland

District 109 Austria, Bulgaria, Cyprus, Greece, Italy, Lichtenstein, FYR Macedonia, San Marino, Switzerland and Vatican City

District 110 Croatia, Czech Republic, Hungary, Rep. of Moldova, Romania, Slovakia and Ukraine

District U Undistricted Clubs in Europe


Statuten van de club      

De statuten van de Amsterdamse Brugman Club bevatten de "Club Constitution for Clubs of Toastmasters International" inclusief een "Addendum of Standard Club Options" en eventueel daarbij kan de club een Huishoudelijk reglement aannemen.

 

Via deze link vindt u de standaard Club Constitution for clubs of Toastmasters International die op 30 juni 2017 in een Algemene ledenvergadering door de leden aangenomen is:

Aanhangsel met de Eigen Keuzes van de Club
Naast de Engelstalige “Club Constitution for Clubs of Toastmasters International” is ook het “Addendum of Standard Club Options” in de onderstaande Nederlandse vertaling, als volgt van toepassing:

1.   Naam en locatie:                                              Amsterdamse Brugman Club Toastmasters, Amsterdam, the Netherlands

2.   Samenstelling van de leden:                              Geen beperkingen

3.   Erelidmaatschap:                                              half jaar

4.   Inschrijfgeld nieuwe leden[1]:                            € 25,-

5.   Contributie aan de club[2]:                                € 90,- per half jaar, vooruit of uiterlijk te betalen op 15 september en 15 maart  [€15/maand]

6.   Kosten bij hernieuwd lidmaatschap:                     geen

7.   Kosten bij overgang van andere club:                  geen

8.   Contributie van inactieve leden[3]:                     € 45,- per half jaar, vooruit of uiterlijk te betalen op 15 september en 15 maart  [€7,50/maand]

9.   Regelmatige bijeenkomsten:                               1e, 3e en 5e vrijdag van de maand om 19:30 uur in het Stayokay Amsterdam Zeeburg, Timorplein 21, 1094 CC Amsterdam

10. Vergaderingen van het Uitvoerend Comité:             maandelijks

11. Aanvullende functionarissen:                               geen

12. Ambtstermijnen:                                                 geheel jaar van 1 juli t/m 30 juni van het volgend jaar

13. Orderegels[4]:                                                   Niets anders dan “Robert’s Rules of Order Newly Revised

 [1]   Aanhangsel 4: Het “Inschrijfgeld Nieuwe Leden” is het inschrijfgeld dat eenmalig betaald wordt wanneer iemand voor het eerst lid van zijn/haar eerste Toastmasters club wordt. Hierbij inbegrepen zijn de kosten van de werkboeken ‘basis communicatie’ en ‘basis leiderschap’ en de eerste twee werkboeken ‘gevorderde communicatie’. Het bedrag is gebaseerd op USD20,- die aan Toastmasters International betaalt wordt, plus een toeslag van 2% i.v.m. de wisselkoers en ca. €7,- extra om de kosten van de oriëntatie en inwijdingsceremonie van nieuwe leden te dekken.

[2]   Aanhangsel 5: De “Contributie aan de ABC” is deels gebaseerd op een afdracht aan Toastmasters International van USD 45 voor zes maanden, plus een opslag van 2% i.v.m. de wisselkoers.  Deels is een bedrag dat ten goede komt aan het budget van de club.

[3]   Aanhangsel 8: De “Contributie van inactieve leden” heeft betrekking op het lidmaatschap aan Toastmasters International voor het bedrag van USD 45,- per halfjaar dat, ook voor inactieve leden, aan TMI betaald wordt, plus een toeslag van 2% i.v.m. de wisselkoers en een klein bedrag dat ten goede komt aan het budget van de club. We verwachten niet bij voorbaat dat inactieve leden tijdens clubbijeenkomsten aanwezig zijn; ze zijn echter altijd welkom en bij voorbaat uitgenodigd voor alle bijeenkomsten, met inbegrip van clubwedstrijden en feesten. Volgens de Club Constitution hebben inactieve leden echter geen stemrecht, mogen niet in het Uitvoerend Comité, tellen niet mee in een quorum voor clubzaken, en mogen niet meedoen als speechwedstrijd deelnemers.

[4]   Aanhangsel 13: ‘Robert’s Rules of Order Newly Revised’ (1876) is een boekje, geschreven door Brig. Gen. H.M. Robert. In Engels sprekende landen wordt het (in 2014: 11e uitgave) in parlementen en andere organisaties op grote schaal gebruikt, om algemene omgangsregels vast te stellen. De regels in het boekje mogen overtuigingskracht hebben, maar zijn desondanks ondergeschikt aan de wet.

 

Toastmaster Automation v2.20 - Powered by easy-Speak   © 2005-19 MalW

Terms and Conditions (Revised 2018-04-23)       Privacy Policy (Revised 2018-04-23)
The names Toastmasters International and all other Toastmasters International trademarks and copyrights are the sole property of Toastmasters International
This website is developed, supported and financed by Toastmaster members for use in their own clubs and is only available to Toastmaster clubs. It is not financed or supported by Toastmasters International in any way.