Toastmasters Olsztyn
Wednesday 25th September 2019
18:30 – 20:26
Meeting Theme TBA
Agenda
18:30
Prezes Klubu
EwelinaZd
1:00
2:00
3:00
18:33
Toastmaster
ZapolOla
1:00
2:00
3:00
18:36
Główny oceniający
GabiTrzasko
1:00
2:00
3:00
18:39
Gramatyk
1:00
2:00
3:00
18:42
Kontroler płynności
1:00
1:30
2:00
18:44
Chronometrażysta
1:00
1:30
2:00
18:46
Toastmaster
ZapolOla
19:01
1st Oceniający przemówienie
1:00
1:30
2:00
19:04
1st Mówca
AnnaLe
Dynamic Leadership
4. Researching and Presenting
TBA
Research and present an unfamiliar topic; organize the speech clearly to maximize audience understanding; craft clear and engaging transitions between main sections of your speech; use and cite sources to support speech content, make source list available
5:00
6:00
7:00
19:11
Uczestnicy spotkania
19:12
2nd Oceniający przemówienie
1:00
1:30
2:00
19:15
2nd Mówca
AgnieszkaKS
Humorously Speaking
1. Warm Up Your Audience
Słomki - zakała ludzkości
Open with a humorous story; Personalize the story; Deliver the story smoothly and effectively.
5:00
6:00
7:00
19:22
Uczestnicy spotkania
19:23
3rd Oceniający przemówienie
1:00
1:30
2:00
19:25
3rd Mówca
5:00
6:00
7:00
19:32
Uczestnicy spotkania
19:33
Przerwa
19:43
Moderator gorących pytań
1:00
1:30
2:00
19:58
1st Oceniający przemówienie
2:00
2:30
3:00
20:01
2nd Oceniający przemówienie
1:00
2:00
3:00
20:04
3rd Oceniający przemówienie
1:00
2:00
3:00
20:07
Chronometrażysta
1:00
1:30
2:00
20:09
Kontroler płynności
1:00
1:30
2:00
20:11
Gramatyk
1:00
2:00
3:00
20:14
Główny oceniający
GabiTrzasko
4:00
5:00
6:00
20:21
Moderator gorących pytań
20:22
Toastmaster
ZapolOla
1:00
1:30
2:00
20:24
Prezes Klubu
EwelinaZd
1:00
1:30
2:00
Attendance
 
Apologies received